המכון לחירות ואחריות יהווה במה אקדמית משמעותית לחקר מגמות ותהליכים בפוליטיקה הישראלית. המכון יפעל לחיזוק הערכים, המוסדות, והתהליכים הנחוצים להבטחת קיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל ברוח ערכי היסוד המעוגנים בהכרזת העצמאות ובדגש על כיבוד זכויות האדם ושלטון החוק. יעדי המכון יושגו באמצעות קידום המחקר וההוראה ברוח המצוינות האקדמית של אוניברסיטת רייכמן, וכן בהשפעה על סדר היום הפוליטי ועל השיח הציבורי בישראל.

להצטרפות לרשימת התפוצה של המכון לחירות ואחריות