• 08 יוני 2023 18:00

    טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד

    לשכת נשיא

שתפו ב:

טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד